תנאים והגבלות של כונן Google

על ידי שימוש בכונן Google, אתה מסכים לתנאים והגבלות של Google. אם אתה משתמש Google Apps, השימוש שלך כפוף לתנאים והגבלות של Google Apps הרלוונטיים, או לתנאים שעליהם הסכמת עם Google Apps, אם רלוונטי.