โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์

เราได้พัฒนาโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics ในเบราว์เซอร์สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ Google Analytics JavaScript (analytics.js, gtag.js) เวอร์ชันที่สนับสนุนเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เลือกไม่ให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลได้

หากต้องการเลือกไม่ใช้ ให้ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งโปรแกรมนี้สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เราได้ออกแบบโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics ให้ใช้งานได้กับ Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox และ Opera โปรแกรมดังกล่าวจะต้องโหลดและทำงานได้อย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์ของคุณจึงจะป้องกันการใช้ข้อมูลได้ คุณต้องเปิดใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามหากใช้ Internet Explorer ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกไม่ใช้และวิธีติดตั้งโปรแกรมของเบราว์เซอร์อย่างเหมาะสมได้ที่นี่

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์

ใช้งานได้กับ Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari และ Opera