Google Analytics Opt-out Browser Add-on - Aanvullende servicevoorwaarden

De overeenkomst (de 'Overeenkomst') wordt aangegaan door en tussen u ('u') en Google Inc. ('Google') met betrekking tot uw gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (de 'Service'). Door te klikken om akkoord te gaan met deze Overeenkomst of door de Services daadwerkelijk te gebruiken, gaat u deze Overeenkomst aan met Google en geeft u aan dat u ermee akkoord gaat onderworpen te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen. Als u niet akkoord gaat met de vermelde voorwaarden en bepalingen, klikt u niet om de voorwaarden te accepteren en gebruikt u de Services niet.

  1. Prioriteit. In deze Overeenkomst, in combinatie met de algemene Servicevoorwaarden van Google (beschikbaar op http://www.google.nl/terms_of_service.html), worden de voorwaarden en bepalingen uiteengezet waaronder Google de Service aan u beschikbaar stelt. In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene Servicevoorwaarden, heeft deze Overeenkomst prioriteit.
  2. Intrekking. Naast zijn rechten onder de Servicevoorwaarden kan Google, na kennisgeving aan u, op elk gewenst moment de licentie en rechten intrekken en beƫindigen die aan u zijn verleend onder de Overeenkomst.
  3. Beperkingen voor gebruik. Tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Google heeft ontvangen, mag u de Service niet openen of gebruiken via andere technologie of middelen dan die in de Service worden geleverd; mag u de Service niet herdistribueren, in sublicentie geven, verhuren, publiceren, verkopen, toewijzen, leasen, marketen, overdragen of anderszins beschikbaar maken voor derden; mag u de technische beperkingen in de Service niet omzeilen; en mag u geen onderdelen van de Service gebruiken om toepassingen uit te voeren die niet worden uitgevoerd met de Service.