Plugin Google Drive dành cho Microsoft Office

Plugin này giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa các tệp Office được lưu trữ trong Google Drive.