Sdělení k ochraně osobních údajů v aplikaci Google Chrome

Archive: February 8, 2012

Chrome Archive:   View current privacy policy | Version 02/08/2012 | Version 12/13/2011 | Version 10/25/2011 | Version 05/02/2011 | Version 10/15/2010 | Version 05/04/2010 | Version 02/09/2010 | Version 12/08/2009 | Version 10/29/2009 | Version 06/04/2009

Archiv operačního systému Chrome OS:   Verze 05/30/2011 | Verze 05/03/2011

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google popisují, jak zacházíme s osobními údaji uživatelů služeb Google, včetně informací poskytovaných při používání aplikace Google Chrome. Následující text dále popisuje postupy v oblasti ochrany osobních údajů, které jsou specifické pro prohlížeč Google Chrome. Popisuje také funkce prohlížeče Google Chrome, které jsou k dispozici v dalších prohlížečích prostřednictvím pluginu Chrome Frame. V pluginu Chrome Frame nejsou k dispozici všechny funkce prohlížeče Google Chrome, pro zjednodušení však budeme výrazem „prohlížeč Chrome“ označovat jak prohlížeč Chrome, tak i plugin Chrome Frame. Nezapomeňte také, že byste si při používání pluginu Chrome Frame měli přečíst zásady ochrany osobních údajů prohlížeče, ve kterém je tento plugin spuštěn (např. Internet Explorer). Jakékoli věcné změny těchto zásad vám společnost Google oznámí. Budete mít vždy možnost používat Google Chrome tak, abyste společnosti Google neodesílali žádné osobní údaje, nebo budete mít možnost prohlížeč přestat používat.

Další informace o prohlížečích, aplikaci Google Chrome, ochraně osobních údajů a uživatelích »

Informace zasílané společnosti Google při používání aplikace Google Chrome

Google Chrome můžete používat, aniž byste museli poskytnout údaje umožňující osobní identifikaci.

Když stahujete prohlížeč Chrome nebo plugin Chrome Frame, nebo pomocí těchto nástrojů kontaktujete servery Google, obdrží společnost Google standardní informace protokolu, včetně adresy IP vašeho počítače a jednoho nebo několika souborů cookie. Prohlížeč Google Chrome lze nakonfigurovat tak, aby společnosti Google ani jiným webům nezasílal soubory cookie. Další informace o konfiguraci souborů cookie a dat webů v prohlížeči Google Chrome.

Kromě toho mohou některé funkce aplikace Google Chrome odesílat společnosti Google nebo vašemu výchozímu vyhledávači omezené množství dalších údajů:

 • Pomocí funkce Více uživatelů můžete v prohlížeči Chrome nastavit personalizované kopie Chromu pro více uživatelů, kteří již v současné době sdílejí Chrome v jednom počítači. Tato funkce není určena k zabezpečení dat před jinými lidmi, kteří používají stejný počítač. Kterýkoliv uživatel s přístupem do počítače může zobrazit veškeré informace ve všech profilech. Chcete-li svá data skutečně ochránit před zraky ostatních uživatelů, používejte prosím uživatelské účty integrované v operačním systému.
 • Při zadávání adres URL nebo dotazů do adresního řádku se zadávaná písmena odesílají do výchozího vyhledávače, aby vám funkce automatického doplňování nebo předpovídání dotazů daného vyhledávače mohla automaticky doporučit výrazy či adresy URL, které možná hledáte. Pokud jako svůj vyhledávač vyberete Google, Chrome při spuštění kontaktuje společnost Google za účelem určení nejlepší místní adresy pro odeslání zadaných vyhledávacích dotazů. Pokud se rozhodnete sdílet se společností Google statistiky využití, bude Chrome společnosti Google odesílat také informace o tom, který předpokládaný dotaz či adresu URL jste přijali. Další informace o vypnutí funkce automatického doplňování v prohlížeči Chrome.
 • Pokud v prohlížeči Chrome povolíte Dynamický režim a váš výchozí vyhledávač jej podporuje, budou se výsledky vyhledávání a předpokládané dotazy zobrazovat ihned při zadávání do adresního řádku. Požadavky na výsledky vyhledávání se odesílají průběžně při zadávání textu. Zadávaný text se tedy může ve formě vyhledávacích dotazů ukládat do protokolu. Několik užitečných příkladů zásad společnosti Google ohledně protokolování v Dynamickém režimu Chrome naleznete v článku centra nápovědy Zásady protokolování v Dynamickém režimu Chrome.
 • Pokud zadáte neexistující adresu URL, může ji Google Chrome odeslat Googlu, abychom vám pomohli najít správnou adresu URL. Tyto informace můžeme také v souhrnné formě použít k tomu, abychom pomohli ostatním uživatelům webu – například abychom jim sdělili, že je určitý web mimo provoz. Další informace o vypnutí návrhů při chybách navigace.
 • Google Chrome zahrnuje funkci Bezpečné prohlížení vyvinutou společností Google. Bezpečné prohlížení přenáší mezi prohlížečem Chrome a servery společnosti Google informace o podezřelých stránkách – například pokud navštívíte stránky, o kterých se domníváme, že obsahují phishing nebo malware. Další informace o Bezpečném prohlížení, včetně podrobností o odesílaných informacích, okolnostech odesílání a postupu k zakázání této funkce, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů funkce Bezpečné prohlížení.
 • Google Chrome také automaticky kontaktuje společnost Google při kontrole aktualizací. Vaše kopie prohlížeče Google Chrome obsahuje dočasné náhodně generované číslo instalace, které bude při prvním spuštění prohlížeče Google Chrome po instalaci odesláno společnosti Google. Jakmile Google Chrome poprvé provede automatickou kontrolu aktualizací, bude toto dočasné číslo okamžitě vymazáno. Pokud jste svou kopii prohlížeče Google Chrome obdrželi v rámci propagační kampaně, může tato kopie vygenerovat jedinečné číslo kampaně, které bude odesláno společnosti Google pouze při prvním spuštění a použití prohlížeče Google Chrome.
 • Pokud budete služby Google používat pomocí prohlížeče Google Chrome, například v Chromu nastavíte jako výchozí vyhledávač Vyhledávání Google nebo budete pomocí prohlížeče Google Chrome přistupovat do Gmailu, nebudou se do Googlu odesílat žádné zvláštní ani doplňující osobní identifikační údaje. Při použití služeb Google platí bez ohledu na použitý prohlížeč zásady ochrany osobních údajů příslušných služeb.
 • Pokud se do prohlížeče Google Chrome přihlásíte, společnost Google informace o prohlížeči, jako jsou záložky, historie a další nastavení, uloží na serverech společnosti Google a přidruží je k vašemu účtu Google. Informace uložené v účtu Google jsou chráněny zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Tyto informace potřebujeme uložit, abychom je mohli odeslat do dalších prohlížečů Chrome, ve kterých aktivujete funkci synchronizace. Další informace o specifických informacích, které lze synchronizovat, a o zakázání funkce synchronizace prohlížeče Chrome.
 • Pokud používáte funkci Překladač prohlížeče Google Chrome, bude text, který chcete přeložit, odeslán společnosti Google.
 • V prohlížeči Google Chrome můžete využít funkci Kontrola pravopisu Google, která umožňuje kontrolovat pravopis pomocí stejné technologie jako ve Vyhledávání Google. Při používání této funkce se bude zadaný text odesílat do společnosti Google za účelem kontroly pravopisu a získání návrhů oprav.
 • Používáte-li funkci hlasového vstupu prohlížeče Google Chrome, budou společnosti Google odesílány zvukové záznamy vyslovených dotazů, nastavení výchozího jazyka v prohlížeči a nastavení gramatiky webové stránky, na které tuto funkci použijete. Společnost Google tyto informace použije k převodu zaznamenaného zvuku na text. Pokud jste povolili statistiky využití a zprávy o selhání a používáte funkci hlasového vstupu, budou se do Googlu odesílat další informace. Tyto informace zahrnují adresu URL webových stránek, které hlasový vstup využijí, váš operační systém a informace o výrobci a modelu použitého počítače a zvukového hardwaru.
 • Používáte-li v prohlížeči Google Chrome funkci Automatické vyplňování, která za vás automaticky vyplňuje webové formuláře na základě podobných formulářů, které jste vyplnili dříve, bude Google Chrome do Googlu odesílat omezené množství informací o stránkách s webovými formuláři. Budou se odesílat například informace o hostiteli adresy URL zakódované pomocí algoritmu hash a struktura formuláře, abychom pro daný webový formulář mohli Automatické vyplňování zlepšit. I když údaje odesílané prohlížečem Chrome mohou obsahovat informace o tom, že jste vyplnili formulář, text skutečně zadaný do jednotlivých polí nebude Googlu odeslán. Tento text bude odeslán pouze v případě, že v prohlížeči Google Chrome zvolíte možnost uložení dat do svého účtu prostřednictvím funkce synchronizace.
 • Používáte-li funkci sdílení polohy, která umožňuje sdělovat webovým stránkám vaši polohu, odesílá Google Chrome informace o místních sítích Službám určování polohy Google, které podle nich určí přibližnou polohu. Další informace o Službách určování polohy Google a povolení nebo zakázání funkcí sdílení polohy v prohlížeči Google Chrome. Informace o místních sítích v závislosti na možnostech zařízení obsahují údaje o nejbližších směrovačích sítě Wi-Fi, identifikátory nejbližších vysílačů mobilní sítě, informace o síle signálu sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě a adresu IP, která je aktuálně přiřazena vašemu zařízení. Tyto údaje slouží k přibližnému určení vaší polohy a k zajištění provozu, podpory a zlepšení celkové kvality prohlížeče Google Chrome a Služeb určování polohy. Popsané shromážděné informace budou nejdříve anonymizovány a sloučeny a poté je společnost Google využije při vývoji nových služeb nebo za účelem zvyšování celkové kvality dalších služeb Google.
 • Pokud se pokusíte připojit k webu Google pomocí zabezpečeného připojení a prohlížeč toto připojení zablokuje, protože určité informace naznačují, že na vás v síti někdo aktivně útočí (útok typu „man in the middle“), může Google Chrome informace o připojení odeslat společnosti Google, abychom mohli určit rozsah a způsob fungování útoku.
 • Můžete zvolit, zda chcete společnosti Google odesílat statistiky využití a zprávy o poruchách softwaru. Statistiky využití a zprávy o selhání nám pomáhají diagnostikovat problémy prohlížeče, porozumět způsobu práce uživatelů s prohlížečem a zlepšit jeho funkce. Google Chrome se snaží neodesílat údaje, které umožňují osobní identifikaci. Zprávy o poruchách softwaru ale mohou obsahovat informace ze souborů, aplikací a služeb, které byly v době selhání spuštěny. Toto nastavení bude použito pro všechny uživatele dané instalace Chromu. Určité souhrnné údaje neosobního rázu odvozené z naší analýzy (např. četnost některých typů poruch) můžeme sdílet se třetími stranami.

Informace odesílané provozovatelům webových stránek, které navštívíte v aplikaci Google Chrome

Weby navštívené pomocí prohlížeče Google Chrome automaticky obdrží standardní informace protokolu podobné těm, které jsou odesílány společnosti Google. Tyto weby také mohou nastavovat vlastní soubory cookie nebo ve vašem počítači ukládat soubory z webu. Soubory cookie a další data webových stránek můžete omezit nastavením předvoleb v nabídce Možnosti aplikace Google Chrome. Pokud v prohlížeči Chrome povolíte funkci předpovídání síťových akcí a navštívíte webovou stránku, může Google Chrome vyhledat adresy IP všech odkazů na dané webové stránce a otevřít síťová připojení za účelem rychlejšího načtení webových stránek. Webové stránky také mohou používat technologii předběžného vykreslování k předběžnému načtení odkazů, na které byste mohli následně kliknout.

Pokud budete aplikaci Google Chrome používat v anonymním režimu, nebude navštěvovaným stránkám odesílat žádné existující soubory cookie. Webové stránky ale v anonymním režimu mohou do počítače ukládat nové soubory cookie. Dokud budete pracovat v anonymním režimu, budou tyto soubory cookie dočasně uloženy a odesílány webovým stránkám. Jakmile zavřete prohlížeč nebo všechna otevřená anonymní okna, soubory cookie se smažou.

Pokud v prohlížeči Google Chrome povolíte používání funkce určování polohy, může tato služba sdělit vaši polohu navštívenému webu. Žádnému webu však neumožníme přístup k vaší poloze bez vašeho povolení. Nejedná-li se o web společnosti Google, nemáme nad ním ani nad jeho postupy v oblasti ochrany osobních údajů kontrolu. Než vydáte souhlas se sdílením informací o poloze s určitým webem, důkladně posuďte jeho zásady ochrany osobních údajů.

Informace ukládané do počítače při používání aplikace Google Chrome

Aplikace Google Chrome v počítači zaznamenává užitečné informace o historii prohlížení webových stránek. Mezi ně patří:

 • základní informace o historii prohlížení: adresy URL navštívených stránek, soubor mezipaměti obsahující text a obrázky z těchto stránek a seznam některých adres IP, na které navštívené stránky odkazují;
 • index většiny navštívených stránek (kromě zabezpečených stránek s webovou adresou „https“ – např. některé stránky bank), ve kterém je možné vyhledávat;
 • miniatury snímků většiny navštívených stránek;
 • soubory cookie nebo soubory z webu, které do počítače uložily navštívené webové stránky;
 • záznamy o stahování z webových stránek.

Celou tuto historii nebo její část můžete kdykoli smazat postupem popsaným na stránce nejčastějších dotazů.

Množství informací, které aplikace Google Chrome ukládá do vašeho počítače, můžete také omezit použitím anonymního režimu. V tomto režimu nebude prohlížeč ukládat základní informace o historii prohlížení, jako jsou adresy URL, text stránek uložený v mezipaměti či adresy IP stránek, na které navštívené webové stránky odkazují. Nebude také ukládat snímky stránek, které navštěvujete, ani zaznamenávat informace o stažených souborech. (Tyto informace však mohou být uloženy jinde v počítači, například v seznamu naposledy otevřených souborů.) Poté, co zavřete prohlížeč nebo všechna otevřená anonymní okna, nebudou nové soubory cookie přijaté v anonymním režimu uloženy. To, že se nacházíte v anonymním režimu, poznáte podle ikony anonymního režimu zobrazené v levém horním rohu prohlížeče. V některých případech se také změní barva okraje okna prohlížeče.

Když změníte konfiguraci prohlížeče, např. přidáte některou webovou stránku do záložek nebo změníte nastavení, uloží se i tyto informace. Na tyto změny nemá anonymní režim vliv.

Google Chrome může ukládat vaše hesla pro určité webové stránky, zvolíte-li tuto možnost. Uložená hesla lze prohlížet na kartě Osobní údaje v dialogovém okně Možnosti.

Informace související s používáním aplikací, rozšíření a pluginů v prohlížeči Google Chrome

Pokud do prohlížeče Google Chrome nainstalujete aplikaci nebo rozšíření (dále označované jako doplňky), mohou tyto doplňky do počítače ukládat data. Data, ke kterým jsou doplňky oprávněny přistupovat, se také mohou odesílat na servery třetích stran, se kterými jsou doplňky oprávněny komunikovat. Buďte tedy velmi opatrní a instalujte pouze doplňky od vývojářů, které znáte a kterým důvěřujete. Při stažení doplňku budete informováni o tom, jaká oprávnění mu udělujete. Google Chrome ukládá do počítače seznam všech nainstalovaných doplňků spolu s adresami URL k získání aktualizací a kategoriemi oprávnění, která doplňky ke své funkci potřebují. Pomocí těchto informací Google Chrome pravidelně vyhledává aktualizace doplňků a automaticky tyto aktualizace stahuje a instaluje. Kromě toho Google Chrome do počítače ukládá seznam známých nebezpečných nebo nezákonných doplňků. Tento seznam bude použit v případě, že bude nutné doplněk zakázat nebo odebrat z počítače. Google Chrome tento seznam pravidelně stahuje nebo aktualizuje.

Používáte-li doplňky nainstalované z Internetového obchodu Chrome, prohlížeč nám při první instalaci doplňku, při vyhledávání aktualizací prohlížečem Google Chrome a při odinstalaci doplňku odešle jeden nebo několik indikátorů použití. Mezi tyto indikátory použití patří údaj o tom, zda jste doplněk použili, a počet dnů od odeslání poslední podobné zprávy. Tyto informace použijeme ke sledování údajů o použití doplňků a k hodnocení jejich oblíbenosti. Tyto informace nepoužijeme k vaší osobní identifikaci. Nebudeme je ani přiřazovat k vašim osobním informacím. Vyhrazujeme si právo zveřejňovat souhrnné údaje o použití a hodnocení oblíbenosti, mimo jiné také v Internetovém obchodě Chrome.

Pokud do prohlížeče Google Chrome nainstalujete plugin, bude se všemi daty zpracovanými tímto pluginem zacházeno podle zásad vývojáře pluginu. Google Chrome je již v základu vybaven verzí populárního pluginu Adobe Flash Player. Další informace ohledně postupů společnosti Adobe v oblasti ochrany osobních údajů v souvislosti s přehrávačem Flash Player naleznete na webu společnosti Adobe na adrese www.adobe.com. Další informace o zakázání přehrávače Flash Player nebo jiných pluginů.

Použití

Informace přijímané společností Google při používání aplikace Google Chrome jsou zpracovávány za účelem zajištění funkčnosti a vylepšování aplikace Google Chrome a dalších služeb Google. Informace přijímané provozovateli jiných webových stránek podléhají podmínkám ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Aplikace Google Chrome ukládá v počítači informace, aby zlepšila výkon prohlížeče a poskytla vám různé funkce, například možnost znovu procházet snímky stránek, které jste navštívili.

Další informace

Společnost Google dodržuje zásady ochrany osobních údajů Safe Harbor (USA). Další informace o zásadách Safe Harbor a naší registraci naleznete na webu Ministerstva obchodu Spojených států (v angličtině).

Další informace o aplikaci Google Chrome jsou k dispozici zde.

Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů naleznete v plném znění zásad ochrany osobních údajů. Máte-li další dotazy, kdykoli nás kontaktujte. Můžete nám také napsat na adresu:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 (USA)